Golem - Hliněný ochránce Židovského ghetta - Hotel Rott

Golem – Hliněný ochránce Židovského ghetta

Legenda o pražském Golemovi nás vrátí o více než 500 let zpátky, do Prahy za vlády Rudolfa II. Početné Židovské ghetto, scházející se u Staronové synagogy, vzdálené jen pár minut od hotelu Rott, skličoval počet přibývajících útoků. Nenávist mezi Židy a křesťany sílila. Ve snaze o odvrácení dalších výtržností se Rabi Löw rozhodl vytvořit tvora, jež by ghetto ochránil.

Ze snu skutečností

Traduje se, že myšlenka takového tvora přišla k Rabimu ve snu. Prý měl být z hlíny a ovládat se dal pomocí svitku pergamenu, na němž byl napsaný tajemný nápis. Tomuto svitku se začalo říkat šém. Fungoval jednoduše – vložte ho tvorovi do úst a on oživne, připraven poslechnout jakékoli vaše přání. Usne naopak po vyjmutí šému. Rabi na nic nečekal a s pomocí dvou učenců z ghetta se hned další noc vydal najít tu správnou hlínu k vytvoření golema. Našli ji na břehu řeky Vltavy. Společnými silami pak uplácali obra, kterého za pomoci magického rituálu přivedli k životu. Po vložení šému do golemových úst vstal obr ze země, připraven poslechnout svého pána na slovo.

Sluha nebo pán?

Přes den pomáhal Golem v synagoze. Jeho pravý úkol však přicházel s nocí. Golem procházel ulicemi a dával pozor, aby se všichni obyvatelé židovského vyznání dočkali rána. Starostlivě hlídal také důležité židovské památky, k jejichž ničení před jeho příchodem docházelo. Jenže Golemova síla stále rostla. Čím déle byl vzhůru, tím více energie měl, až se jednou nedokázal ovládat. Rozbíjel vše, co mu přišlo do cesty a opojen svou nepřemožitelností přestal Rabiho Löwa poslouchat.

Jak to bylo doopravdy?

A zde se legendy rozcházejí. Jedna praví, že Golem nakonec uposlechl, když mu Rabi poručil, ať si jde odpočinout na půdu synagogy. Tam mu poté vyndal šém a společně s těmi, kdo mu pomáhali obra oživit přečetl magickou formuli pozpátku. Golemovo tělo se začalo rozpadat, až z něho zůstal jenom prach. Podle druhé legendy si Golem nechtěl nechat od Rabiho šém vyndat. Ten na něj tak musel vymyslet léčku – poprosil Golema, aby mu zavázal tkaničku. Když se Golem sehnul, rychle mu z úst šém vyndal. Jelikož se ale tak stalo během židovského svátku, obr se vmžiku rozpadl na prach.

Tajemná půda synagogy

Obě legendy se však v závěru příběhu zase spojují. Golemovy ostatky totiž podle nich zůstaly uloženy na půdě Staronové synagogy. A aby nikdo nechtěl nepředvídatelného ochránce znovu probudit k životu, vstup na půdu byl po mnoho staletí uzavřen. Jen jednou se prý některý z rabínů odvážil na půdu vstoupit. Když se však vrátil, byl celý bez sebe, bledý a třesoucí se hrůzou. Nikomu neřekl, co na půdě Staronové synagogy viděl, vstup na ni však opět zakázal. Když se pak po mnoha letech zákaz zrušil úplně, ostatky Golema, ani cokoli jinak děsivého, se však nenašlo.

0

Registration

Forgotten Password?