Karlův most, místo pozoruhodných událostí - Hotel Rott

Karlův most, místo pozoruhodných událostí

Kdosi moudrý jednou řekl, že mosty nepropojují pouze dvě místa na opačných březích, ale spojují mezi sebou také lidi. A měl pravdu. Výtečně to ilustruje příklad Karlova mostu, asi nejnavštěvovanější pražské památky. Kamenná perla přes Vltavu sdružuje zástupce snad všech generací, návštěvníky z celého světa, hudebníky a umělce, současný svět se starým… Bezpochyby vás napadne ještě hodně dalších spojení, a všechna budou pravdivá.

Most, umožňující přesun z bývalé kupecké čtvrti Staré Město (kde se jenom pár minut od něj nachází i hotel Rott) na noblesní Malou Stranu suchou nohou, byl svědkem mnoha význačných a pestrobarevných událostí (nejen) českých dějin. Připomeňme si alespoň některé z nich.

Karlovo středověké Opus magnum

 Stavbu mostu a jeho věží koncipoval Karel IV. jako velké dílo, s nímž v tehdejší době snesl srovnání pouze Steinerne Brücke přes Dunaj v Řezně. V hlavním městě Českého království však mělo vzniknout ještě něco mnohem více – pocta božské velikosti, připomínka starověkého Říma a důležitý dílek do skládanky, měnící Prahu v jednu z nejdůležitějších metropolí tehdy známého světa.

Mostní mistrovské dílo měří více jak 500 metrů na délku a téměř 10 metrů na šířku, což z něj dělá jednu z nejvíce robustních staveb 14. století. Zajímavé však je, že příběh o jeho základním kameni je poměrně všeobecně známý, zatímco na termínu ukončení výstavby nepanuje shoda ani mezi historiky. 
Jedinou stopou v tomto směru je legenda o knězi Martinu Cinkovi, podle níž byl svržen do Vltavy roku 1361. V tu dobu most již pravděpodobně stál, neboť k vykonání popravy bylo díky němu využito nejhlubší místo uprostřed řeky. Jako připomínka tohoto ohavného činu byl později na most umístěn mučednický kříž.

Neúspěšné obléhání Prahy Švédy

 Avšak to byl jenom začátek dlouhé řady krutostí, jichž byl most svědkem. Když po něm v roce 1420 pochodovali husité, částečně ho poničili. O další dvě století později byly z obou stran Staroměstské mostecké věže vyvěšeny hlavy popravených 27 českých pánů. Na sluníčku se tam vyhřívaly neuvěřitelných deset let.

Na konci třicetileté války se Karlův most stal hlavním bojištěm nelítostné řeže mezi švédskou armádou (vedenou slavným vojevůdcem Königsmarkem) a obránci Starého Města. Jejich odpor byl tak silný a odhodlaný, že Švédové se na druhou stranu nedostali. Poslední mír nekonečné vojny byl sjednán přímo na mostě.

Užijte si nesplnitelné poslání

 Roku 1848 se přes most přehnali další vojáci. To císařská armáda potlačila revoluční hnutí českých studentů. Dělostřelecké koule ho tenkrát opět poměrně výrazně pošramotily. Mnohem méně se ví o tajném rituálu, při kterém byla přes most v červnu 1942 převezena mrtvola zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Zato film Mission Impossible, v němž tady exceloval Tom Cruise, vidělo milióny nadšených diváků…

Až se v rámci pobytu v Praze po Karlově mostě projdete, uvědomte si jeho často klíčovou roli v dějinách naší vlasti. A připomeňte si některé z uvedených událostí, spoluvytvářejících jeho historii.

0

Registration

Forgotten Password?