Podmínky ochrany osobních údajů - Hotel Rott

Podmínky ochrany osobních údajů

 • HOMEPAGE
 • Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁKLADNÍ INFORMACE O HOTELU ROTT

 • Jméno společnosti: Hotel Rott, a.s.
 • Sídlo společnosti: Malé náměstí 138/4, Praha 1
 • IČO 60792311
 • DIČ CZ60792311
 • Kontaktní telefon a email: +420224190901, info@hotelrott.cz 

OBECNÉ PODMÍNKY

Ochrana Vašich údajů a Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Hotel Rott věnuje velké úsilí tomu, aby veškeré informace, které od svých hostů získá, byly zpracovávány a uchovávány s maximální bezpečností. Hotel neposkytuje Vaše údaje žádným třetím stranám.

JAKÉ INFORMACE O VÁS SHROMAŽĎUJEME A JAK S NIMI NAKLÁDÁME?

Věnujeme maximální úsilí, aby se s vašimi daty nenakládalo způsobem, se kterým byste nesouhlasili, nebo s nímž byste nebyli seznámeni. Pouze v případě, že máte zájem o informace z našeho hotelu, o akce, které pořádáme, vás můžeme společně s vaší emailovou adresou požádat také o další informace, jakou je kupříkladu vaše jméno a příjemní, anebo telefonní číslo. V případě, že nám tyto informace poskytnete, bude s nimi naloženo pouze pro předem určený specifický – povětšinou marketingový – účel. Pošleme vám email či jinou marketingovou zprávu. V případě, že podobná oznámení od nás již dále nebudete chtít dostávat, můžete se jednoduše odhlásit zasláním emailu na adresu info@hotelrott.cz

BEZPEČNÁ REZERVACE

Rozhodnete-li se rezervovat si pokoj prostřednictvím našich webových stránek, budete spojeni s rezervačním interface a rezervačním systémem, který nám poskytuje náš kontraktační partner, společnost D-Edge. Rozumíme tomu, že bezpečnost je pro všechny, kteří si rezervují v online prostředí, primární záležitostí, a proto jsme svého partnera pro tyto účely vybírali s velkou pozorností. Veškeré vaše informace poskytnuté prostřednictvím tohoto systému v rámci tzv. SSL session jsou zakódovány a chráněny proti odhalení.

JAK CHRÁNÍME VAŠE INFORMACE

Děláme vše pro to, aby se návštěvníci našich stránek cítili bezpečně a rezervovali si jejich prostřednictvím pokoje. Hotel věnuje velké úsilí ochraně údajů svých hostů. Zavedli jsme bezpečnostní systém pro uchování všech dat tak, aby k nim byl znemožněn jakýkoli přístup zvenčí. Naše webové stránky běží v bezpečném prostředí. Jejich servery i veškeré ostatní systémy jsou nakonfigurovány tak, aby všechny obsažené údaje byly zakódovány, jsou opatřeny nejmodernějším firewallem a dalšími bezpečnostními systémy. Při návštěvě našich stránek i při zadávání vašich osobních údajů si můžete být jisti tím, že vaše data jsou chráněna tzv SSL systémem (Secure Socket Layer), pro jejich bezpečný přenos.

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Hotelové webové stránky mohou nabízet odkazy na webové stránky třetích stran, o kterých je přesvědčen, že Vám mohou poskytnout užitečné informace a služby. Tyto webové stránky nemusí mít stejné zásady ochrany soukromí jako mají hotelové stránky. Hotel proto není odpovědný za zásady ochrany soukromí třetích stran ani za provozovatele těchto dalších webových stran. Pro informaci o veškeré politice ochrany soukromí a krocích s ní spojených, o ochraně osobních dat, je třeba kontaktovat přímo provozovatele těchto webových stránek.

VÁŠ SOUHLAS S NAŠIMI ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH DAT

Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas, jakož i souhlas osob, které zastupujete a jejichž informace nám poskytujete (je-li tomu tak), s naším nakládáním s osobními údaji a s podmínkami používání našich webových stránek, včetně shromažďování dat a informací tak, jak je to popsáno v těchto Obecných podmínkách. 

ÚPRAVY ZÁSAD NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI DATY

Hotel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit své zásady nakládání s osobními daty a zveřejnit tyto změny bez předchozího upozornění návštěvníků stránek.

JAK NÁS KONTAKTOVAT

V případě jakýchkoli dotazů v souvislosti se Zásadami ochrany osobních dat prosím kontaktujte hotel na telefonu 224190901, nebo na emailu info@hotelrott.cz.

PRO NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA, TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY OSOBNÍCH DAT A COOKIES POLITIKY.


1. ZABEZPEČENÍ

Hotel Rott používá a je smluvně svázán se společností D-Edge, a tato společnost mu poskytuje svůj online rezervační systém.

VeriSign Security Certificate

D-Edge je společnost ověřena jako poskytovatel online systémů prostřednictvím Verisign Security Certificate Certifikační autority. Více se dozvíte na tomto odkazu: about SSL certificates

ZABEZPEČENÍ PLATBY KREDITNÍ NEBO DEBETNÍ KARTOU

Detaily Vaší bankovní karty jsou chráněny silnou kódovací technologií zvanou Secure Sockets Layer (SSL) kódování. SSL kóduje Vaše jméno, číslo karty i dobu platnosti předtím, než tyto údaje pošle online. Tento krok činí z online obchodování na internetu stejně bezpečný úkon, jako je běžné obchodování. Detaily Vaší bankovní karty zůstanou během přenosu zcela v bezpečí. Technologie SSL bezpečného spojení a bezpečné transakce efektivně chrání stovky tisíc klientů D-Edge, kteří systému poskytli číslo své kreditní karty. 

Navíc je použití kreditní karty ve chvíli platby ještě verifikováno také přímým procesem Vašeho bankovního systému. Tento krok znemožňuje další transakce, byla-li Vaše karta zcizena a bance toto zcizení nahlášeno. Všechny nepoctivé transakce jsou tak ku prospěchu hosta i hotelu minimalizovány.

2. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady platí pro naše webové stránky a online rezervační systém, který jejich prostřednictvím poskytujeme, a který je provozován společností D-Edge.

Respektujeme Vaše soukromí. Proto Vás touto cestou informujeme o způsobech, jak shromažďujeme a uchováváme Vaše osobní údaje Prosíme Vás o pečlivé pročtení tohoto dokumentu.

Proč shromažďujeme informace o Vás?

 • Shromažďováním informací pomáháme Vám, návštěvníkům našich webových stránek. 
 • Shromažďujeme informace, abychom usnadnili rezervační proces mezi Vámi, našimi zákazníky, a námi, poskytovatelem ubytování, abychom Vám usnadnili nákup elektronických voucherů či abychom Vám nabídli další služby v případě, že s takovými nabídkami budete předem souhlasit, anebo abychom usnadnili všechny výše zmíněné procesy kdykoli při jejich budoucím užití.

Za jakými účely informace shromažďujeme?

 • Pro uskutečňování či podporu různých činností, zejména pak rezervačního procesu či jakéhokoli dalšího nákupního procesu
 • Pro případné dobrovolné hotelové registrace předem
 • Statistické užití systému pro usnadnění budoucích procesů
 • Shromážděné informace nepoužíváme k jiným účelům než výše zmíněným a nikdy a za žádných okolností je neposkytujeme třetím stranám

Kdo má přístup k informacím?

 • D-Edge, jeho oddělení a dceřinné společnosti
 • Státní instituce tak, jak jsou k tomu oprávněny a pro případy, ve kterých jsou k tomu oprávněny.

Jaký přístup mají návštěvníci stránek k informacím, které o nich shromažďujeme?

 • Na požádání má každý návštěvník kdykoli přístup ke všem o něm shromážděným informacím

Domníváte-li se, že naše webové stránky nebo online systém o Vás získala nepravdivé informace či byste rádi upravili informace o Vás uvedené, prosím, neváhejte nás kontaktovat.

Společnost D-Edge je možno kontaktovat na jejím kontaktním formuláři, anebo emailových adresách vedených na jejich stránkách: https://www.d-edge.com/contact/

Pro kontaktování hotelu použijte prosím informace uvedené na našich webových stránkách, anebo výše v tomto dokumentu.

3. ZÁSADY UŽÍVÁNÍ COOKIES

Tyto Zásady podávají přehled užívání Cookies na našich webových stránkách..

Respektujeme Vaše právo na soukromí. S veškerými osobními informacemi o Vás, které ze své vůle uvedete na našich webových stránkách, bude nakládáno v souladu s platnými bezpečnostními standardy, a zásadami důvěrnosti dle Zákona na ochranu Osobních údajů z roku 2019, číslo 110 Sbírky.

CO JSOU COOKIES?

Cookies jsou malé textové soubory, obsahující nepatrné množství informace, která se nahraje do Vašeho zařízení, když si prohlížíte naše webové stránky. Cookies jsou pak zasílány zpět na tutéž stránku při každé její další návštěvě, či případně na jinou webovou stránku, která tentýž Cookie rozpozná. Cookies jsou užitečné, protože napomáhají webové stránce rozpoznat zařízení, které se k ní hlásí. Existuje spousta různých druhů Cookies, a každé má svůj vlastní a odlišný účel.

Naše webové stránky používají Google Analytics, analytický server poskytovaný společností Google, Inc. Tato služba používá Cookies. Cookies napomáhají webové stránce analyzovat, jak se na ní návštěvníci chovají. Informace, kterou Cookies získá o Vašem chování na naší webové stránce (včetně Vaší IP adresy), je předávána a uchovávána na serverech Googlu v USA. Google tyto informace používá pro účely vyhodnocení Vašeho chování na našich webových stránkách, shromažďuje pro nás tyto informace a vytváří z nich reporty a statistiky, a poskytuje nám i jiné služby spojené s aktivitou na naší webové stránce a případně s dalšími online aktivitami, s naší webovou stránkou spojenými. Google je také oprávněn předat tyto informace třetí straně, je-li o to ze zákona požádán, anebo v případě, že třetí strany provádějí analytickou činnost z těchto dat z pověření Googlu. Google nebude Vaši IP adresu slučovat s jinými daty, které o Vás má. Používání Cookies můžete odmítnout tak, že ve svém prohlížeči nastavíte příslušná opatření, zabraňující přístupu Cookies do Vašeho zařízení, upozorňujeme Vás ale, že v tomto případě budete mít zřejmě omezeny některé funkce, které na našem webu nabízíme. Prohlížením našich webových stránek a povolením Cookies dáváte implicitně svolení k tomu, aby Google zpracovával Vaše data způsobem a pro účely, které jsou uvedeny výše.

JAKÉ TYPY COOKIES UŽÍVÁME NA NAŠICH STRÁNKÁCH?

Funkční Cookies

Cookies, které jsou nezbytné pro to, abyste se mohli pohybovat po našich webových stránkách a využívat všech jejich možností. Využíváme těchto Cookies, abychom Vám poskytli služby, kvůli kterým si je prohlížíte (rezervaci, nákup voucheru apod.)

Výkonnostní Cookies

 Cookies, které shromažďují informace o tom, jak se návštěvníci chovají na naší webové stránce, například jaké podstránky si návštěvníci prohlížejí nejvíce. Používáme tyto Cookies, abych anonymně shromáždili informace o stránkách a podstránkách, které jste navštívili. 

Funkční Cookies

Cookies, které umožňují naší webové stránce zapamatovat si volby návštěvníka (jako zvolený jazyk, oblast, ze které se návštěvník přihlásil apod.) Tyto Cookies používáme k tomu, abychom zvýšili uživatelskou přívětivost.

Reklamní Cookies

Cookies, které nám umožňují doručit reklamy a podobná sdělení adresněji, relevantně podle zájmu návštěvníka. Pamatují si, že návštěvník již na našich stránkách byl. Často jsou propojeny s funkcionalitou stránek. Sbíráme je proto, abychom se dozvěděli něco o Vašich vyhledávacích zvycích, abychom dokázali udělat reklamu, která bude relevantní pro Vaše vyhledávání.

Přizpůsobená reklama

Jestliže jste na svém zařízení povolili používání Cookies, nabídneme Vám reklamu relevantní Vašim potřebám. Google a další prodejci – třetí strany – ukazují naše reklamní sdělení napříč různými jinými stránkami. V takovém případě můžete naší reklamu vidět i na zcela jiných stránkách.

V případě, že si nepřejete dostávat reklamy na míru, navštivte prosím Network Advertising Initiative opt-out page http://www.networkadvertising.org/choices/, kde se můžete z takto prezentovaných reklam odhlásit.

Cookies třetích stran

Můžeme na našich webových strákách instalovat Cookies třetích stran. Tyto Cookies jsou nastaveny jinou doménou, než je stránka, kterou si návštěvník právě prohlíží. Jestliže uživatel používá webové stránky a jiná entita nastavuje v této webové stránce Cookies, jedná se o Cookies třetí strany.

Používáme Cookies, abychom zlepšovali webové stránky a poskytovali Vám personalizovanou službu. Jestliže byste chtěli svá data, které nám poskytnete, znát, nebo o nich hovořit, upravit je či  smazat, prosím, kontaktujte nás.

Pro kontakt na D-Edge, jsou Vám k dispozici kontaktní formulář či kontaktní email na D-Edge.com.

Registration

Forgotten Password?