Praha za den - Hotel Rott

Praha za den

Ačkoli je Praha velkoměstem a i lidé, kteří tu stráví většinu života, ani všechny její kouty neznají, dá se to podstatné projít za jediný den. Nejstarší části města, tvořící jádro dnešní historické Prahy, jsou v podstatě dvě čtvrti přiléhající z protějších břehů k Vltavě – Staré Město pražské a Malá Strana.

Uvádí se, že už kolem roku 1300 měla Praha asi 8 až 10 tisíc obyvatel a za dob budovatelského úsilí Karla IV. stouplo toto číslo na 40 tisíc. V průběhu – a působením – husitských válek však klesl počet Pražanů na počet okolo 30 tisíc, a kolem tohoto čísla se držel zřejmě až do konce středověku. Procházka po nejdůležitějších památkách Prahy kopíruje právě toto středověké osídlení, které bylo i pro své tehdejší obyvatele snadno pěšky dosažitelné.

Nejvýhodnější je začít celodenní procházku během pobytu v Praze areálem Strahovského kláštera nad Pražským hradem, sídlem knížat a později králů. Právě odsud lze celé historické centrum přehlédnout a získat tak představu o jeho velikosti, členitosti i o tom, co nás bude čekat. Strahov je slůvko, vyjadřující, že se jednalo o strážní místo; tato klášterní fundace totiž dostala za úkol střežit přístupovou cestu k Pražskému hradu ze západní, tedy strategické strany. Klášter sice doznal za devět století od svého vzniku řady přestaveb a změn, ale jeho základní uzpůsobení a členění zůstalo dodnes zachováno. Ze Strahovského kláštera nás cesta povede malou oklikou přes tzv. Nový Svět, místo malých pitoreskních domků, na Hradčanské náměstí, hned před areál Pražského hradu. Je prý největším hradním areálem ve střední Evropě, a jeho součástí je několik kostelů a kaplí, královské, církevní i šlechtické paláce, a řada dalších budov. Samozřejmě nevynecháme prohlídku katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha, mistrovského díla architektů napříč staletími.

Přes Vltavu na Staré Město

Z Hradu se lze dostat po Starých zámeckých schodech na Malou Stranu, čtvrť zahrad a paláců. Žádný návštěvník by neměl vynechat alespoň ten nejrozsáhlejší, Valdštejnský palác a jeho zahradu. Procházka malostranskými uličkami odhalí mnoho dalších architektonických i historických krás a zajímavostí. Měla by vyústit u Karlova mostu, stavby, která od poloviny čtrnáctého století spojuje obě nejstarší městské části.

Staré Město pražské bylo obchodní – a až do založení Nového Města pražského – také výrobní a řemeslnickou částí středověkého osídlení. Odpovídá tomu i jeho dnešní podoba: starobylé měšťanské domy se těsnají v poměrně úzkých a křivolakých uličkách, jen místy střídány honosnějším sídlem jako Clam-Gallasovým palácem,jehož pět křídel zabírá celý blok mezi ulicemi. Ještě rozsáhlejší jsou prostory areálu jezuitské koleje Klementinum.

Naše procházka nemůže neskončit na Staroměstském náměstí, které je už po staletí ústředním prostorem města, s radnicí, orlojem, měšťanskými domy i paláci. Odsud je to již jen doslova pár kroků na Malé náměstí, čili Malý rynek, do krásných budov hotelu Rott a Nuance restaurantu.

Autorka článku a ředitelka hotelu v jednom má dlouholeté zkušenosti se psaním textů, pracovala jako externí přispěvatelka různých deníků a dalších periodik všeho druhu. Po několik let se také živila jako průvodce Prahou, a její příspěvky jsou tak vhledem člověka, který se v Praze nejen narodil, ale bezpočtukrát také prošel křížem krážem jejími ulicemi, pročetl stovky stránek nejrůznějších pragensií, a usiluje po leta přispívat k dobrému jménu Prahy ze svého nynějšího působiště. Snad s úspěchem…

0

Registration

Forgotten Password?